Veilige Knowledge Mile Park bewonersbijeenkomst

Gisteravond heb ik, Bob Soer, actief als bewoner in Ceres-complex en de Weesperbuurt, deelgenomen aan een digitale bijeenkomst voor buurtbewoners over Knowledge Mile Park, het idee om de Wibautas te vergroenen. Dit soort beeldbijeenkomsten gaan steeds meer lijken op American style tv-nieuws shows die aan je voorbij trekken en geven mij hetzelfde gevoel als ik te lang zit te zappen op de bank. Niet het gevoel betrokken te zijn, gehoord en gezien te worden. Interactiviteit is gedegradeerd tot aan of uitzetten van de uitzending op je laptop of desktop.

Een presentatie compleet met leuk uitziende anchorwoman: Carlinke Jansen als moderator. Met als lokale autoriteit voor de intro: Micha Mos, verantwoordelijk stadsdeelbestuurder. En verdere coverage van de items wordt verzorgd door groenmanager Carla vd Linden en deskundige Thijs van Hees, de ingehuurde tuinarchitect die lekker up-tempo zijn verhaal mag doen over bakken, boompjes en planten.

Alle buurtbewoners – voor wie de presentatie toch bedoeld was – zijn door de regie ingekrompen tot 1 geprepareerde bewoner die even in beeld mag. Jeroen Robbertsen mag vertellen over de Denktank en mag oproepen om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van zijn website WeesperWijs. Hij noemt mijn naam als mede-bewoner van de Denktank. Klopt, maar het verhaal vertelt niet dat ik de Denktank vrij radeloos verlaten heb, omdat ik de rol niet wilde vervullen van ’excuustruus’ namens de Ceres-bewoners, mijn vragen onbeantwoord bleven en mijn kritiek niet gehoord werd. De digitale bewonersbijeenkomst van gisteravond heeft die gedachte alleen maar versterkt.

Overige 20 of meer bewoners die de moeite namen om gisteravond in te loggen werden letterlijk gedegradeerd tot alleen hun naam op rij in de kantlijn met 1 bolletje er achter: scherm aan of uit.

Iedere buurtbewoner die wilde deelnemen aan het overleg is vooraf duidelijk verzocht zich aan de regels te houden en zie daar, ieder houdt zich daar als mak schaapje heel keurig aan, ook ik, zeg ik achteraf, met spijt en schaamte.

De regels houden in dat bewoners verzocht wordt om zowel hun camera als microfoon uit te zetten, waardoor zij zowel onzichtbaar en onhoorbaar zijn… Ze zijn letterlijk verstomd, hebben geen stem en geen gezicht meer. Pikken Amsterdammers dit als inspraak anno 2020? Blijkbaar wel…Het is al lastig om iemands lichaamstaal mee te krijgen bij beeldbellen, maar nu zijn bewoners gedegradeerd tot 1 vluchtig rijtje namen op 1 schermpje en heb je verder geen idee. Misschien staat alleen hun computer aan en doen ze intussen iets heel anders…Wie ben jij dan wel om je hand op te steken, het woord te vragen en opeens in beeld te komen?

Van opmerkingen (laat staan kritiek) is geen sprake in deze groen-nieuws show, alleen van vragen die net als de lopende tekstregel onderaan het scherm van de nieuwsshow, voor de verandering door rolt in de rechter marge van het beeld en voor iedereen zichtbaar is, mits je de goede knop hebt aangezet.

Onze anchorwoman Carlinke pikt uit de chatregel monter op wat haar goeddunkt (en laat achterwege wat de regie niet opportuun vindt om te herhalen…!?) en vertaalt de snelle krabbels in de marge in eigen woorden steeds als vraag. Slechts 1 x verspreekt ze zich en heeft het over iemand die zijn of haar zorg uitspreekt. De off-topic issues, vervelende zaken als (sluip)verkeer, afvalcontainers, bereikbaarheid voor ambulance, laden/lossen voor bewoners en motorlawaai, worden luchtig afgedaan of doorverwezen naar collega-ambtenaren die daar over gaan maar vanavond niet in de uitzending zitten.

Als er geen talking-heads te zien zijn krijgen we snel wat plaatjes te zien van het groen plan waar het allemaal om draait. Met de nadruk op snel en vooral totaalbeeldjes, zonder in te zoomen want dat past niet bij het karakter van de uitzending, zou te ver voeren, teveel tijd kosten, vermoed ik. Het gemeentelijk advies om liefst desktop of laptop te gebruiken om de presentatie goed te zien, volg ik op. Maar zelfs op mijn XL beeldscherm is alles zo klein dat de fietsnietjes aan elkaar klonteren en de hele straat vol lijkt te liggen met kabels en leidingen, terwijl er best ruimte is op de eerdere gedetailleerde kaart die de gemeente eerder gedeeld heeft in de Denktank. Ik vraag me af wat anderen nu zien op 1 mogelijk veel kleiner scherm dan ‘t mijne.

Bewoners zijn tegen het einde van de uitzending zelfs anoniem geworden, geen enkele naam wordt meer verbonden aan de vraagsteller door de moderator, die dan nog maar eens de naam herhaalt van Jeroen, de geprepareerde bewoner die als enig even in beeld mocht komen, maar verdere kritische noten ook in de marge moet krabbelen, evenals zijn buren.

Tot slot complimenteren en bedanken de voor deze klus: “vergroen deze lelijke straat zo gauw en goedkoop mogelijk ” aangetrokken ambtenaren en ingehuurde krachten elkaar omstandig en hartelijk, zij het digitaal en veilig vanuit hun eigen hok ivm. Corona, om keurig op tijd af te ronden want zendtijd is kostbaar door de uren die iedere betaalde kracht maakt. En als 1 echte eigentijdse tv-show is alles ook nog eens terug te kijken zelfs zonder abonnement op Ziggo of NPO.

Volgende keer probeer breek ik in te breken tijdens de uitzending door tenminste op te eisen dat mijn naam, stem en gezicht in de uitzending komen, zolang de regie dat toelaat en neem ik geen genoegen meer met me stom en onherkenbaar in 1 hoekje te laten drukken, neem ik me heilig voor. De studio bezetten kan niet zolang veilig verspreid vanuit vele onbekende hokken wordt uitgezonden.

Het enige voordeel van zo’n tv-bijeenkomst is dat als je ‘m uitzet, je gelijk weer thuis bent en andere leukere dingen kan gaan doen, fietsen bijvoorbeeld of de plantjes op je balkon water geven en daar lekker nog ff zitten zonder tv.

Gezien noch gehoord zoals ik al zei. Mijn angst dat vergroening voor het Ceres-complex ten koste gaat van de bereikbaarheid voor ambulance, brandweer, laden/lossen tbv. bewoners en van aantal ondergrondse afvalcontainers is alleen maar groter geworden na gisteravond. Ik zal er, namens BC CERES alles aan proberen te doen om ervoor te zorgen dat de essentiëlere faciliteiten van bereikbaarheid en mogelijkheid om je huisvuil kwijt te kunnen voor de deur, prioriteit hebben, leidend zijn en elk groenontwerp altijd daarop volgend. De gemeente is momenteel, volgens zeggen van projectmanager Ronald Zuyderduin, een digitale plattegrond aan het ontwerpen waarop bewoners hun voorkeur kunnen aangeven ivm. de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers en ik ben door de verantwoordelijk projectmanager verzocht om aan te geven waar er volgens de eerdere tekening van kabels en leidingen plek is. Verder probeer ik via mijn contacten met de Fietsersbond, helder te krijgen wat het beleid is over fietsparkeren. Waarom tig prachtige strakke fietsrekken om de hoek in de Nwe. Kerkstraat en bij ons gewoon weer nietjes..? Tot slot hoop ik in contact te komen met de verantwoordelijken in de Centrale Verkeerscommissie om te polsen wat zij vinden van de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten voor het Ceres-complex als het gister gepresenteerde plan zou worden uitgevoerd. De stoep oprijden lukt dan misschien nog met enige moeite, maar eraf..!? Alleen door achteruit te rijden met je brandweerauto langs kunstwerk, terras en de groenbakken naar de smalle Nwe. Kerkstraat, lijkt het. Is dat echt de bedoeling? Ik hoop het antwoord te kunnen vinden van de verantwoordelijken binnen de gemeente.

Bob Soer, voorzitter BC CERES en PWO

“Alle buurtbewoners – voor wie de presentatie toch bedoeld was – zijn door de regie ingekrompen tot één geprepareerde bewoner die even in beeld mag. Jeroen Robbertsen…”

In een WeesperWijsje mag iedereen zijn mening geven. Let wel: de opinie van de columnist is zijn eigen opvatting. WeesperWijs wil een platform zijn voor alle bewoners aan en rondom de Weesperstraat.