Zoals u wellicht al in Het Parool heeft gelezen gaat er begin volgend jaar dan eindelijk de pilot ‘knip Weesperstraat’ van start. Voor ons als bewoners met of zonder auto een mijlpaal in de geschiedenis van deze straat. Ik wil in dit artikel wat dieper ingaan op wat nu een knip is en hoe het eruit gaat zien.

Afgelopen donderdagochtend heb ik met Danielle Meiboom en haar collega een korte wandeling gemaakt door onze straat. Danielle is de projectleider van deze knip en weet alles van verkeer en verkeersgedrag in de stad. Zij heeft o.a. ook de knip gerealiseerd bij De Muntplein. De aangebrachte knip maakte doorgaand verkeer op het drukke plein niet langer mogelijk. Daardoor verbeterde de doorstroming: fietsers, voetgangers en openbaar vervoer kunnen er makkelijker langs.

Wat is een knip?

Je kunt het dus goed zien bij het Muntplein waar je als automobilist vanaf de Amstel niet meer links de Vijzelstraat in kunt rijden. Maar ook komende vanuit de Vijzelgracht kun je niet meer doorrijden naar het Rokin. Een knip voorkomt doorgaand verkeer en zorgt ervoor dat alleen bestemmingsverkeer gebruikt maakt van deze wegen.

Weesperstraat als sluiproute

Vraagt u zich ook wel eens af wat toch al dat verkeer op de Weesperstraat hier te zoeken heeft. Zo’n 30.000 auto’s per dag! Daar staat je verstand bij stil. De bewonerscommissie van de Valkenburgerstraat heeft een keer een steekproef gehouden bij automobilisten die daar voor het stoplicht stonden te wachten. ‘Meneer, waar komt u vandaan en waar gaat u naartoe?’ Blijkt dat 30% de Wibaut-as gebruikt als handige doorsteek op weg naar bijvoorbeeld de IKEA, Amsterdam ArenA of de oprit A10 voorbij het Amstelstation. Dit is precies wat de gemeente Amsterdam wil voorkomen; autoverkeer dat het centrum gebruikt als binnendoor weggetje ipv de ring te gebruiken. Op het juiste moment ‘inprikken’ noemen ze dit d.w.z. op de ring A10 de juiste afslag nemen om bij je bestemming te komen.

Waar komt de knip precies?

Als je vanaf het Weesperplein de Weesperstraat inrijdt kun je niet verder dan de Nieuwe Keizersgracht. Dat is dus voor de Studentenflat. En als je uit de IJtunnel komt en door de Valkenburgerstraat rijdt kun je links de Weesperstraat in maar tot de Nieuwe Herengracht. Dit betekent dat het gebied langs de studentenflat alleen toegankelijk is voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten. Hier komen slagbomen om eigenwijze automobilisten tegen te houden. Deze slagbomen worden bedien d door verkeersregelaars. De automobilisten die niet weten dat er een knip is kunnen vòòr de Nieuwe Keizersgracht keren. Dit geldt ook aan de andere kant. Hier wordt ter hoogte van de Nieuwe Herengracht de weg aangepast, zodat bussen en vrachtverkeer kunnen keren.

Waterbedeffect

Verkeer kiest altijd de weg van de minste weerstand. Dat betekent dat er sluiproutes ontstaan. Om dit tegen te gaan wordt er ook op andere plekken ‘geknipt’, namelijk; Latjesbrug in de Anne Frankstraat, Entrepotdoksluis en brug 327 op Hoogte Kadijk en Entrepotdok Paerlduikerbrug in Wittenburgergracht (Eilandenboulevard).

Van te voren…

Voor dat de pilot begint komt er een grote informatiecampagne. Borden worden aangepast en vanaf de A10 wordt al aangegeven dat de Weesperstraat geen doorgaande route meer is. Ook zal er in de begin weken gebruik worden gemaakt van verkeersleiders. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat automobilisten gebruik gaan maken van de grachten (Nieuwe Keizersgracht aan de ene kant en de Nieuwe Herengracht aan de andere kant).

Meten is weten

De knip duurt acht weken. Na vier weken wordt er een kentekenonderzoek gestart. Men kan dan gaan kijken wat het effect is van de knip. Is er daadwerkelijk minder sluipverkeer? Hoeveel minder verkeer is er in het algemeen? Hoe gedraagt het verkeer zich? Ook wordt er tegelijkertijd een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in onze straat. De uitslag van dit onderzoek duurt vier maanden. Ondertussen is de de renovatie van de Piet Heintunnel begonnen die anderhalf jaar in beslag gaat nemen. Dus als deze pilot een succes blijkt duurt het nog wel even voordat het daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Succes of niet?
De voorwaarde voor succes is van veel elementen afhankelijk. Het is aan ons, bewoners, om duidelijk onze mening te laten horen over de knip. Dat kan natuurlijk via deze site maar ook naar de gemeente toe. Hoe en waar krijgen we nog te horen. Eerst moet dit hele plan nog worden goedgekeurd door de gemeente.

Vergezicht

Mocht de knip permanent worden dan kunt u zich wel voorstellen dat er tussen het namenmonument en de studentenflat een enorme ruimte ontstaat voor groen. Ik schrijf expres ‘ groen’ en geen parkeerruimte voor touringcars, dat moeten we scherp in de gaten houden. Een Weesperplantsoen 2.0? Met de vijftig troostbomen die ons beloof d zijn? Ik durf er niet eens aan te denken…