Ons plan op de gemeente website Centrum begroot is volgens de gemeente niet haalbaar of onuitvoerbaar.

Wat nu?

Uw plan “Geluidspaal voor het meten van motorlawaai’’, voldoet helaas niet aan de indieningsvereisten van Centrum Begroot, omdat uw plan niet haalbaar en uitvoerbaar is.
Het is in Nederland nog niet mogelijk om te verbaliseren op basis van één en ook nog onbemande geluidsmeter. Het gemeten geluid is namelijk een totaal van al het geluid in de omgeving, dus alle auto’s, motoren, bouwactiviteiten, die voorbij razende ambulance op de achtergrond. Het is dus niet mogelijk om met één meting hard maken wat de bron van het luide geluid is en hoe luid die ene bron op zichzelf was. Daarnaast zijn flitscamera’s of geluidspalen (ook die voor snelheid) eigendom van het landelijk openbaar ministerie en zij zijn degenen die bepalen waar ze worden ingezet. De gemeente gaat hier dus niet over.

Dit maakt dat uw plan niet voldoet aan een van de indieningsvereisten van centrum begroot, namelijk dat het uitvoerbaar moet zijn

Het kwam niet echt als een verrassing, maar toch steekt het. Waarom? Omdat we met deze actie iets duidelijk willen maken, namelijk dat we het ge-race en het daarbij behorende geluid van motoren zat zijn. Ten eerste is het een aanslag op ons woongenot en ten tweede is het gewoon een overtreding van de wet. Wat mij persoonlijk stoort aan de reactie van de gemeente is het gebrek aan empathie en het niet verder kunnen denken dan de neus lang is. Met het project Centrum Begroot kan de gemeente goed zien wat er speelt onder zijn bewoners. Het is hun missie o m bewoners meer invloed te geven op het besteden van overheidsgeld én omdat bewoners vaak zelf de beste ideeën hebben voor hun buurt. Het plan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt of verbetert de verbinding tussen bewoners onderling.

Om bewoners meer invloed te geven over het besteden van overheidsgeld én omdat bewoners vaak zelf de beste ideeën hebben voor hun buurt. Het plan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, of verbetert de verbinding tussen bewoners onderling.

Ook eenzelfde plan ingediend door een bewoner van de Damstraat (Flitspaal tegen lawaaierige motoren, 148 stemmen zie hier) is ook niet door naar de volgende ronde.Het lijkt mij dat als je als gemeente niet 1 maar 2 plannen krijgt van bewoners, ingediend onafhankelijk van elkaar en uit verschillende buurten, je wel iets moet doen aan het excessieve motorlawaai. Twee plannen samen goed voor 410 (148+262) stemmen en dus tweede (qua stemmen ) van alle 173 plannen. Je zou dan verwachten dat de gemeente denkt; ‘hmm hier is iets aan de hand’. Je verwacht dan ook dat er onder de argumentatie van Centrum Begroot nog een zinnetje zou staan. ‘Aangezien uw plan en het plan uit de Damstraat heel veel stemmen en reacties heeft opgeleverd, gaan we dit doorsturen naar de afdeling verkeer en mobiliteit’. Zoiets verwacht je van een gemeente die de leefbaarheid in de buurt echt belangrijk vind. Maar nee, u gaat niet door en daarmee is de kous af.

Hoe nu verder?

WeesperWijs is eigenwijs genoeg om het hier niet bij te laten zitten. We gaan ons plan, de stem en de reacties gebruiken om meer druk te zetten. We zijn begonnen met een inventarisatie van alle bewonersorganisaties in het centrum van Amsterdam. Als wij er last van hebben dan hebben mensen op bijvoorbeeld de Overtoom, Prins Hendrikkade en de Stadhouderskade er ook last van. Samen staan we sterk. We denken aan een petitie en of een raadsadres. Ook wil WeesperWijs alle Amsterdamse politieke partijen gaan benaderen.

Landelijke actie

Vorige week is NEFOM ( Nederlandse federatie omgevingslawaai motorvoertuigen) opgericht. Deze federatie wil in gesprek komen met de overheid om deze te overtuigen dat de wetgeving moet worden aangepast. NEFOM wil lokale actiegroepen steunen en van informatie voorzien. Er is al aandacht besteed door 1vandaag.. U kunt hier de uitzending terugkijken.

Oproep

WeesperWijs wil graag in contact komen met bewoners en bewonersorganisaties in Amsterdam die dezelfde overlast ervaren. Stuur een mail naar hallo@weesperwijs.nl als u tips heeft..

Moedig voorwaarts!