Het Plantage-Weesperbuurtoverleg is een buurtplatform van organisaties en personen uit de Plantagebuurt en de Weesperbuurt. Het PWO is een platform of netwerk waar ideeën, wensen en zorgen die in onze buurten leven, kunnen worden gedeeld. 31 augustus as. vind er een Zoom overleg plaats, een overleg via het internet waaraan u kunt deelnemen.

Hoofdonderwerp van de agenda is het gemeentelijk plan uit de Agenda Amsterdam Autoluw een proef van 2 maanden te houden begin 2021 door een ‘knip’ of afsluiting te maken in de Weesperstraat ter hoogte van de brug over de Nieuwe Keizersgracht. Doel is om te onderzoeken hoeveel doorgaand verkeer er gebruik maakt van de Weesperstraat als bypass van de ringweg A10. Verwacht wordt dat de proef niet alleen gevolgen heeft voor de Weesper- en Plantagebuurt, maar ook voor de Oostelijke Eilanden en een nog veel groter deel van de stad. Voor nood- en hulpdiensten doen de verkeers- regelaars de slagboom open en fietsers kunnen gewoon doorrijden.

Gewenste gevolgen zijn aanzienlijke verkeersafname en blijvende bereikbaarheid voor het bestemmingsverkeer. Ongewenste gevolgen zijn verkeerstoename op andere straten, sluipverkeer en grote omrijbewegingen.

Om sluipverkeer tegen te gaan, krijgen nog 4 andere straten in de buurt ‘knips’:

• Latjesbrug (Anne Frankstraat)

• Hoogte Kadijk (Entrepotdoksluis)

• Entrepotdok (Brug 327)

• Paerlduikerbrug (Wittenburgergracht)

Danielle Meiboom, projectleider pilot knip Weesperstraat, neemt deel aan de ZOOM-vergadering om namens de gemeente de plannen toe te lichten. Een agendavoorstel kunt u maandag 24 augustus verwachten.

Om deel te kunnen nemen dient u zich tevoren aan te melden door een e-mail te sturen naar pwo@buurtorganisatie1018.nl

U krijgt dan nog extra informatie over het gebruik van Zoom, voor het online vergaderen.

Hieronder alvast 2 weblinks met meer informatie over de knip:

gemeentelijke website over de knip

interview AT5 met Petra Catz, Els Wenselaar en Bob Soer

Zoom overleg Knip Weesperstraat
Maandag 31 augustus
Begint om 20.00 uur stipt.