In een brief naar de gemeenteraad heeft Shoron Dijkma (Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) aangegeven dat de renovatie van de Piet Heintunnel drie maanden wordt uitgesteld. Dit in verband met de strengere richtlijnen van het RIVM betreffende Corona.

Bob Soer, voorzitter van de bewonerscommissie Ceres aan de Weesperstraat heeft een raadsadres ingediend met het verzoek om de pilot Knip Weesperstraat (die voor de renovatie geplant is) te verlengen van 8 naar minimaal 16 weken. Door verlengen van de pilot levert het kenteken onderzoek meer meetgegevens op. En omdat in die 16 weken 3 vakantieperiodes vallen (voorjaars-, paas- en meivakantie) waarin Amsterdam gewoonlijk veel bezoekers uit Europa krijgt die met eigen vervoer komen levert dat een nog beter beeld op van het verkeer in de Weesperstraat. Aldus Bob Soer.

U kunt hier het raadsadres downloaden en hier de brief van Sharon Dijksma aan de raad.