Dinsdag 20 oktober jongstleden is het voorlopig ontwerp vergroening Metropoolgebied gepresenteerd aan de stadsdeelcommissie centrum. Het Metropoolgebied is het gedeelte Weesperstraat waar het Ceres-complex aan de ene kant en WeWork en ZOKU aan de andere kant ligt. 

De commissie heeft unaniem akkoord gegeven voor deze vergroening van onze Weesperstraat. Dit betekent dat het ontwerp 3 november gepresenteerd gaat worden aan de bewoners. U krijgt hiervoor een uitnodiging. De op- en aanmerkingen van de bewoners plus de opmerkingen van de stadsdeelcommissie worden daarna verwerkt. Dit hele pakket gaat naar het dagelijks bestuur voor beoordeling en goedkeuring. Dat zal rond november/december zijn.

De werkzaamheden starten in januari/februari 2021 en ze beginnen aan de kant van het Ceres-complex. De andere kant bij WeWork en ZOKU wordt pas na de pilot knip aangepakt. Dit heeft te maken met werkzaamheden van Liander die voorrang hebben.

Blackspot
De oplettende kijker heeft al gezien dat er een extra zebrapad komt. Het blijkt dat veel voetgangers hier de Weesperstraat oversteken ipv het zebrapad te gebruiken. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Men noemt dit een blackspot. Gelukkig kan de boom aan de Ceres-zijde (tegenover de Silver Grill) gewoon blijven staan.

De vergroening van dit gedeelte zal het begin zijn van een heel nieuwe Weesperstraat. Weliswaar nog wel vierbaans, maar de Weesperstraat krijgt toch duidelijk een ander karakter. Zullen we ooit trots kunnen roepen dat we aan de Weesperstraat wonen? We gaan het zien


FOTOBIJSCHRIFT

Hierboven het Voorlopig ontwerp dat unaniem goedgekeurd is door de stadsdeelcommissie. U kunt hier de pdf versie downloaden