Onze kersverse wethouder verkeer & openbare ruimte Egbert de Vries laat er geen gras over groeien. In een brief naar de raad schrijft hij dat hij de versmalling ter hoogte van het Namenmonument permanent wil doorvoeren. Eindelijk een stap in goede richting voor de omwonenden Weesperstraat.

“Vanwege de bouw van het Namen- monument is één van de rijbanen van de Weesperstraat ter hoogte van het Namenmonument, in de richting van het Weesperplein, tijdelijk  opgeheven. Afgelopen jaar is hierdoor geen extra verkeershinder ontstaan en uit onderzoek blijkt dat deze versmalling ook geen verkeershinder zal opleveren wanneer het verkeer weer op het oude niveau is. Omdat deze versmalling verkeerskundig mogelijk is, ook tijdens de spits of bij brugopeningen,én omdat deze veel baten oplevert, heb ik besloten de versmalling definitief te maken.’ Aldus de wethouder.

Een eerste stap
In de brief is ook te lezen dat de 30km/u en het versmallen van de gehele Weesperstraat wordt doorgeschoven naar 2023. Dan is de uitgestelde pilot knip Weesperstraat. Door verkeersonderzoek tijdens deze knip zal duidelijk worden hoe nou de verkeerstromen precies lopen. Wij omwonenden weten allang waar de schoen knelt. Namelijk het doorgaande verkeer dat dagelijks door de straat raced. Haal je dat verkeer eruit dan kan je naar tweebaans en 30 km/u. Zeker als de Valkenburgerstraat in aanmerking gaat komen voor 30 km/u.

Het Perspectief
Leuk detail is dat onze krant Het Perspectief twee keer genoemd wordt. Na de zomer gaan we een tweede editie maken. Stuur een mail als je wilt meewerken. Dat kan met ideeën, schrijven of de verspreiding van de krant.

Hier kunt u de brief van de wethouder inzien. Deze brief wordt, inclusief voorstel voor het definitief maken van de huidige tijdelijke versmalling van de Weesperstraat bij het Namenmonument, waarschijnlijk behandeld in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) op 9 september a.s.